Jan Herynek: Grafický a objektový design, vizuální komunikace, vytváření stylu…
Více ukázek prací z oblasti designu můžete vidět na webovém portfoliu studia Design Herynek
<12 / 12>

VÍT CIMBURA: ŽIDLE, HODINY, FOTOGRAMY
Grafický design a typo výstavního katalogu Víta Cimbury pro jeho autorskou výstavu v Muzeu umění a designu v Benešově. Publikací prochází "linka" jako grafická spojka mezi třemi oddíly Cimburova díla. Obálka je oživena stříbrnou typo-ražbou. Vít Cimbura je členem designerské skupiny Atika (V. Cimbura, B. Horák, J. Javůrek, J. Pelcl, J. Šusta a V. Vagaday). Texty: D. Koudelková, A. Šimková a H. Musilová. Obsah katalogu 90 stran.