Jan Herynek: Grafický a objektový design, vizuální komunikace, vytváření stylu…
Více ukázek prací z oblasti designu můžete vidět na webovém portfoliu studia Design Herynek
<11 / 12>

1000 | CZECH LOGO | 1989–2008
Zastoupení prací z oblasti grafického designu v publikaci Logo 1000 | CZECH LOGO | 1989–2008.
Uveřejněná loga: Armila, Kabinet judaistiky, Euforia, Sešito. Autor Jan Herynek.
"Tato publikace chce být dokumentačním souhrnem své doby a zdrojem informací o autorech pro odbornou a širší veřejnost". — nakladatelství Pavel Hrach – hra, 2009