Pavel Herynek narozen 1. 11. 1943 v Poličce.
Adresa: Roháče z Dubé 137/14, 779 00 Olomouc, Česká republika
T. 776 742 099
pavel@herynek.cz
http://www.herynek.czStudia
1958–1959 Jedenáctiletá střední škola ve Skutči
1959–1963 Střední uměleckoprůmyslová škola v Brně, maturita
1964–1969 Katedra výtvarné teorie a výchovy Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, (Mgr.)
1994 docentura, Ostravská univerzita, Ostrava

Zaměstnání
1963–1964 návrhář, Propagační podnik ÚSSD, Pardubice

1969–1972 středoškolský učitel, Učňovská škola v Bruntále

1972–1988 samostatný odborný pracovník (výtvarník, organizátor a kurátor 168 výstav a několika desítek výtvarných pořadů), Divadlo hudby Okresního kulturního střediska v Olomouci

1989–1990 svobodné povolání – výtvarník

1990–2003 odborný asistent, od roku 1994 docent pro užitou tvorbu na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1994 založil na katedře ateliér a předmět Kov a šperk.
Od odchodu z Univerzity Palackého se věnuje šperkařské a kreslířské tvorbě ve svém ateliéru a dílně.


Odborná činnost
1992 učitel kurzu Wood and Paper Jewelry, Miami University Oxford, OH, USA

1993 učitel kurzu Sculptural Paper Forms, Miami University Oxford, OH, USA

1994–98 koordinátor projektu Umělecké řemeslo dnes v Olomouci a okolí

1995–97 konzultant amerických studentů na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci Study Abroad Program, ACM Chicago

1998 učitel umělecké práce s kovem pro studenty z USA, jednosemestrální program Art and Music Study Abroad, Saint Cloud State University, USA na Univerzitě Palackého v Olomouci

1998–2003 iniciátor a koordinátor výměnných studijních pobytů studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a Univerzity umění a designu, UIAH Helsinky v programu Erasmus


Spolupráce
V 70. letech spolupracoval na samizdatové edici Texty přátel (Petr Mikeš, J. E. Frič, Rostislav Valušek, Eduard Zacha), na bibliografických tiscích prof. Josefa Glivického (Prostějov), od poloviny sedmdesátých let spolupracuje příležitostně s architektem a designerem Ing. Josefem Bartákem (Hlučín) a v současné době rovněž příležitostná spolupráce s knižním nakladatelstvím Periplum.

Šperky a kresby prezentoval na řadě domácích a zahraničních výstav a veletrhů výtvarného umění prostřednictvím řady galerií, např.: Galerie Caesar v Olomouci, Galerie Sýpka v Brně, Galerie V&V ve Vídni, Galerie Chéret v Paříži, Charon Kransen Arts v New Yorku.


Udělené granty
1996, 1997 Umělecké řemeslo dnes v Olomouci a okolí (grant Univerzity Palackého v Olomouci)

1998 Grant Fondu rozvoje vysokých škol ČR na vybavení dílny pro kov a šperk na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

1998 Grant programu Erasmus na monitorovací návštěvu Univerzity umění a designu, UIAH Helsinky (navázání spolupráce při výměně studentů)

2001 Grant finské vlády na studium současného finského šperku


Účast na sympóziích
1991 3. mezinárodní šperkařské sympozium, Kremnica, Slovensko

1996 3. mezinárodní šperkařské sympozium, Smržovka, Česká republika

1997 9. mezinárodní šperkařské sympozium, Turnov, Česká republika


Členství v profesních organizacích
Český fond výtvarných umění, registrovaný výtvarník (1979–1989)
Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha (1985–1987)
Svaz českých výtvarných umělců, kandidát (1988–1989)
Asociace výtvarníků oboru kov a šperk (AVOK), Praha (od 1989)
TT Klub výtvarných umělců a teoretiků, Brno (1990–1991)
Spolek olomouckých výtvarníků (SOV), Olomouc (od 1991)
Klub konkretistů 2 – Olomouc, Olomouc (od 1999)


Zastoupení ve sbírkách
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Moravská galerie v Brně
Muzeum umění Olomouc
Slezské zemské muzeum v Opavě
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Severočeské muzeum v Liberci
Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
Muzeum Českého ráje v Turnově
Městské muzeum a galerie v Poličce
Muzeum a galerie Litomyšl
Městské muzeum v Rýmařově
Slovenská národná galéria v Bratislave, Slovenská republika
Museo del Vino Torgiano, Torgiano, Itálie
Textilmuseum, Heidelberg-Ziegelhausen, Německo
Daphne Farago Collection, Rhode Island, USA
Kammerhofmuseum Gmunden, Rakousko
Museo Internazionale delle Arti Applicate Oggi, Torino, Itálie
Mary de Racheviltz Collection, Brunnenburg, Tirolo pr. Merano, Itálie


Šperk je pro mne více než třicet let tím nejlepším uměleckým objektem komunikace.
Pavel Herynek