ČTVEREC, Tomáš Herynek

<2 / 24>


Výstava fotografií od úterý 25. října 2016 v kavárně Muzea VČ
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465

Výstava je součástí Konkrétního podzimu 2016